Ehituskonstruktsioonide projekteerimine

Projekteerime metallkonstruktsioone, betoonkonstruktsioone, puitkonstruktsioone.

Ehituskonstruktsioonide projekteerimine

Konstruktiivne projekteerimine on vajalik, et tagada hoone lahenduste ökonoomsus ja läbimõeldus. Optimaalsed lahendused konstruktiivses projektis tähendavad märkimisväärset kokkuhoidu hoone ehitamisel. Konstruktiivne projekteerimine on aluseks hoonete ja rajatiste püsivusele ja stabiilsusele ehk sellele, et rajatud konstruktsioonid püsiksid ajas ja ruumis muutusteta ning teeniksid omanikku võimalikult väikeste kuludega võimalikult kaua.

 

Konstruktiivne projekteerimine ja selle raames õigesti kavandatud tarindid on ehitise kestvuse ning ehitus- ja ekspluatatsiooniaegse ökonoomsuse aluseks.

Koostame konstruktiivseid projekte

ERAMUTELE KORTERELAMUTELE TÖÖSTUSHOONETELE  

 

KÜSI HINNAPAKKUMIST